Transport zwłok lub prochów z Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii do Polski i formalności z tym związane

Tak jak w przypadku sprowadzania ciała zmarłego z innych krajów europejskich, eXitium załatwia wszystkie formalności związane z przewozem zmarłego oraz organizuje sam transport. Aby sprowadzić do kraju zwłoki z UK należy uzyskać pozytywną decyzję starosty lub prezydenta miasta w którym ma nastąpić w Polsce pochówek i zgodę Konsulatu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na przewóz zwłok lub prochów zmarłego z Anglii, Irlandii, Walii czy Szkocji do Polski.

Przewóz zwłok i prochów zmarłego z Niemiec do Polski

Sprowadzanie zwłok i prochów zmarłych z Włoch do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok lub prochów osób zmarłych z Włoch do Polski, poza kosztami samego transportu, trzeba uwzględnić koszty uzyskania dokumentacji we Włoszech. Z naszego doświadczenia wynika, że bez przedstawicielstwa lokalnej włoskiej firmy pogrzebowej, uzyskanie w rozsądnym czasie tak podstawowych dokumentów jak międzynarodowy akt zgonu, zaświadczenie lekarskie czy dokumentu włoskiej gminy zezwalającego na wywóz zwłok czy prochów z Włoch jest praktycznie niemożliwe.