Przewóz zwłok osób zmarłych z Włoch do Polski

Sprowadzenie zwłok lub prochów z Włoch do Polski wymaga uzyskania szeregu dokumentów zarówno po stronie polskiej jak i włoskiej. Exitium załatwia wszelkie formalności związane z sprowadzeniem jak i samym przewozem osób zmarłych we Włoszech do Polski.

Do ustalenia ile kosztuje sprowadzenie zwłok czy prochów zmarłego z Włoch do Polski musimy wiedzieć w jakiej miejscowości nastąpił zgon. Jest to istotne ze względu na koszt samego transportu. Przewóz zmarłych z północy Włoch jest oczywiście dla rodziny znacznie tańszy niż przewóz zwłok z Sycylii. Koszt sprowadzenia zwłok z południa Włoch jest na tyle wysoki, że prosimy rodzinę o rozważenie sprowadzenia do Polski prochów zmarłego po kremacji we Włoszech. Jeżeli rodzina wyrazi chęć sprowadzenia do Polski prochów to wszelkie formalności i czynności związane z kremacją i transportem prochów z Włoch do Polski organizuje eXitium.

Przewóz zwłok z Włoch do Polski wymaga uzyskania wyciągu z międzynarodowego aktu zgonu (Estratto dell`atto di morte) i zaświadczenie lekarskiego, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna (Medico Legale). Po uzyskaniu tych dokumentów występujemy o uzyskanie zgody, starosty gminy w Polsce w której ma nastąpić pochówek, na przewóz zwłok lub prochów zmarłego z Włoch do Polski. Do wniosku dołączamy akt zgonu i tłumaczenia karty zgonu. Następnie na terenie Włoch eXitium uzyskuje w Azienda Sanitario – odpowiedniku naszego Sanepidu zezwolenie na transport zwłok ewentualnie prochów zmarłego z Włoch do Polski (Nulla Osta per transporto di salma o di resti mortali). Następnie musimy uzyskać w szpitalu w którym nastąpił zgon zaświadczenie (Oggetto: Verbale di incassamento) stwierdzające spełnienie przez nas warunków do przewozu zmarłego z Włoch. Ostatni włoski dokument wydaje gmina na terenie której nastąpił zgon – pozwolenie na transport zmarłego z Włoch do Polski (introduzione di salma in paesi non adrenti alla convenzione di Berlino) z uwzględnieniem krajów tranzytowych przez które będą przewożone zwłoki czy prochy. Po uzyskaniu powyższych dokumentów włoskich i polskich konsulat w Rzymie wydaje zaświadczenie na przewóz zmarłego z Włoch (opłata konsularna za wydanie tego dokumentu wynosi 50 Euro).

Sprowadzenie zwłok osób zmarłych z Włoch do Polski może być realizowane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy pogrzebowe posiadające karawany pogrzebowe przystosowane do międzynarodowego transportu zwłok.