Formalności w UK przed przewozem zwłok z Anglii, Walii, Irlandii czy Szkocji do Polski

Exitium załatwia wszelkie formalności związane ze sprowadzeniem zwłok z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii do Polski!

Potwierdzenie zgonu w Anglii
Jeżeli śmierć nastąpi w domu, należy wezwać lekarza, który potwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. W przypadku, gdy lekarz ma wątpliwości dotyczące okoliczności śmierci, ma obowiązek zawiadomić policję i koronera, który podejmuje decyzję, czy konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok. W przypadku śmierci obywatela polskiego w wyniku wypadku, „na ulicy” w niejasnych okolicznościach zawsze wszywany jest koroner i prawie zawsze przeprowadzana jest sekcja zwłok w celu wykluczenia udziału osób trzecich. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu zgon i kartę zgonu wydaje lekarz dyżurny. Należy zwrócić uwagę, czy w karcie zgonu jest informacja, że przyczyna śmierci nie była choroba zakaźna, a jeżeli takiej informacji nie ma należy poprosić lekarza o dodatkowe zaświadczenie. Związane jest to z tym, że w przypadku niektórych chorób zakaźnych, przewóz zwłok z Anglii do Polski jest zabroniony.

Rejestracja zgonu w Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii
W ciągu kilku dni po śmierci, każdy zgon na terenie Anglii, trzeba zarejestrować w General Register Office. Po otrzymaniu potwierdzenia i karty zgonu, należy udać się do urzędu będącego odpowiednikiem polskiego Urzędu Stanu Cywilnego czyli General Register Office. Adres General Register Office można otrzymać w szpitalu, lub ze strony internetowej GRO danego regionu Wielkiej Brytanii. Na stronach tych podane są również szczegółowe informacje co do terminów i urzędów w których należy zgłosić zgon.

W Anglii i Walii śmierć należy zarejestrować w General Register Office w miejscowości w której nastąpiła śmierć. Śmierć można zarejestrować również w dowolnym innym GRO, ale wówczas trwa to kilka dni, ponieważ dokumenty muszą być przesłane pomiędzy urzędami. Śmierć w Anglii i Walii należy zgłosić w ciągu 5 dni od zgonu. Termin ten nie musi być oczywiście dokonany w przypadku gdy postępowanie prowadzi koroner – w tym przypadku zgon jest zgłaszany dopiero po „zwolnieniu ciała” przez koronera. Odpowiednią placówkę GRO można odszukać korzystając ze strony www.maps.direct.gov.uk/LDGRedirect/MapAction.do?ref=grolight

Jeżeli zgon nastąpi w Szkocji, można go zarejestrować w dowolnym, szkockim General Register Office w ciągu 8 dni od śmierci. Najbliższy urząd wraz z adresem i innymi danymi kontaktowymi można odszukać na liście http://www.gro-scotland.gov.uk/files1/registration/reglist.pdf

Zgon w Irlandii Północnej należy zarejestrować w ciągu 5 dni od śmierci, w GRO właściwym dla miejsca w którym nastąpiła śmierć lub miejsca stałego zamieszkania zmarłego. Adres odpowiedniego urzędu można odnaleźć na stronie http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/government-cit....

Przeważnie rejestrację zgonu można załatwić „od ręki” ale czasami wymagane jest wcześniejsze umówienie spotkania więc wskazane jest wcześniejsze telefoniczne skontaktowanie się z odpowiednim urzędem. Rejestrację zgonu w General Register Office przeważnie dokonuje krewny zmarłego, osoba obecna przy śmierci lub przedstawiciel szpitala. Rejestrację zgonu może dokonać w imieniu rodziny również eXitium organizujące przewóz zmarłego w Anglii do Polski.

Dokumenty wymagane do rejestracji zgonu w angielskim Urzędzie Stanu Cywilnego
Osoba dokonująca rejestracji zgonu w General Register Office powinna posiadać:

• kartę zgonu wydaną przez lekarza potwierdzającego zgon,
• akt urodzenia i akt ślubu zmarłego (jeśli jest dostępny),
• medyczną kartę NHS (jeśli jest dostępna),
• inne dokumenty które mogą potwierdzić tożsamość zmarłego np. książeczka emerytalna czy polisa ubezpieczeniowa.

Bezwzględnie do rejestracji zgonu wymagana jest tylko karta zgonu, pozostałe dokumenty służą potwierdzeniu tożsamości i wymagane są do uzupełnienia możliwie wielu danych i uniknięcia pomyłek.

Informacje jakie należy udzielić urzędnikowi przy rejestracji zgonu w UK
• imię i nazwisko oraz nazwisko panieńskie osoby zmarłej,
• data i miejsce urodzenia zmarłego,
• ostatni znany adres zamieszkania,
• zawód zmarłego,
• stan cywilny małżonka zmarłego takie jak nazwisko, data urodzenia i narodowość,
• informacja o emeryturze lub innych zasiłkach zmarłego.

Urzędnik General Register Office może dodatkowo poprosić o inne dane członków rodziny zmarłego takich jak imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, zawód ojca i matki zmarłego, a także dane lekarza rodzinnego zmarłej osoby.

Dokumenty, wydawane przez angielski USC
Po dopełnieniu formalności i rejestracji zgonu, GRO wydaje:
• zaświadczenie uprawniające do pochówku lub kremacji na terenie UK czyli Certificate for Burial or Cremation zwany "zielonym formularzem" ("green form"),
• Akt zgonu czyli Certificate of Registration of Death, podstawowy dokument uprawniający eXitium do rozpoczęcia procedury sprowadzenia zwłok zmarłego z Anglii, Walii, Szkocji czy Irlandii do kraju. oraz niezbędny przy załatwianiu spraw związanych z emeryturą, ubezpieczeniem, odszkodowaniem czy spadkiem.
Oryginały tych dokumentów wydawane są bez opłat, ale już odpisy wydawane są po uiszczeniu niewielkich opłat zróżnicowanych terytorialnie. W przypadku transportu zwłok z Anglii do Polski należy uzyskać międzynarodowy akt zgonu, który później będzie podstawą do wydania polskiego aktu zgonu i innych załatwianych przez nas dokumentów związanych z przewozem zmarłego.

Finansowanie sprowadzenia zwłok lub prochów zmarłego z Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji czy Walii do Polski
Koszt sprowadzenia zwłok zmarłego z Anglii do Polski obciąża rodzinę zmarłego. Ani Ambasada ani Konsulat RP nie ma możliwości pokrycia tych kosztów. Rodzinie w Polsce przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł, który częściowo może pokryć koszty przewozu zmarłego. Należy pamiętać, że zwłoki w przypadku międzynarodowego transportu muszą być przewożone w specjalistycznej trumnie w której później ciało jest chowane (bez możliwości otwierania metalowego wkładu w trumnie). jest to „normalna” trumna, która w środku ma hermetyczny metalowy wkład. Ciało chowane jest w tej trumnie co obniża koszt pochówku w Polsce o jej koszt.

Alternatywnie do sprowadzenia zwłok z UK do Polski rodzina może rozważyć pochówek lub kremacje w Anglii. Pogrzeby w Wielkiej Brytanii są jednak znacznie kosztowniejsze niż w Polsce i w związku z tym należy sprawdzić, czy zmarły zabezpieczył jakieś środki na organizację pogrzebu np. w testamencie, czy tych kosztów nie obejmuje polisa ubezpieczeniowa. Osoby otrzymujące w UK zasiłki mogą uzyskać pomoc na organizację pogrzebu w Anglii ale środki te nie mogą być przeznaczone na przewóz zwłok z Anglii, Szkocji, Walii czy Irlandii do kraju. Szczegółowych informacji odnośnie ewentualnych zasiłkuw w Anglii udzielą pracownicy Departamentu Opieki Społecznej - Department of Social Security (DSS) z funduszu Social Fund.