Przewóz zwłok i prochów zmarłego z Niemiec do Polski

Poniżej przedstawiamy szereg informacji o tym jak należy postępować w przypadku śmierci polskiego obywatela na terenie Niemiec oraz informacje na temat sprowadzania zwłok lub prochów z Niemiec do Polski. Proszę pamiętać, że po udzieleniu eXitium pełnomocnictwa zajmujemy się wszystkimi formalnościami i czynnościami związanymi z przewozem zmarłego z Niemiec do Polski.
 
Niemieckie procedury związane z międzynarodowym przewozem zwłok są nieco odmienne od tych obowiązujących w innych krajach europejskich. Zgodnie z prawem niemieckim czynności związane z sprowadzeniem zwłok z Niemiec do Polski należy podjąć niezwłocznie po zgonie. W ciągu maksimum 36 godzin po śmierci ciało musi być przewiezione do kostnicy a w ciągu 96 godzin powinno być pochowane lub poddane kremacji , chyba że szczątki zmarłego mają być przewiezione z Niemiec do Polski. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon, potwierdzi date i godzinę śmierci i wypisze świadectwo zgonu (Todesbescheinigung).Jeśli śmierć nastąpi w szpitalu, aktu zgonu i pozostałe dokumenty wypełnia dyżurujący lekarz. Policja wzywana jest tylko gdy śmierć nastąpiła „na ulicy” lub w domu w niewyjaśnionych okolicznościach.
 
Po śmierci obywatela polskiego władze niemieckie zawiadamiają polski konsulat, który następnie przez polski urząd gminy lub starostwo zawiadamia rodzinę w kraju. jeżeli władze niemieckie mają informację o krewnym zmarłego, który jest niemieckim rezydentem powinny zawiadomić go o śmierci w pierwszej kolejności. Akt zgonu uzyskuje się w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego (Standesamt). Przeważnie akt zgonu, przed zleceniem przewozu zwłok z Niemiec do Polski, wyrabia rodzina zmarłego ale może to zrobić również eXitium posiadając odpowiednie upoważnienie od rodziny zmarłego. Aby uzyskać akt zgonu należy okazać paszport zmarłego, pozwolenie na pobyt (jeżeli zmarły takowe posiadał), akt urodzenia i akt małżeństwa zmarłego w celu potwierdzenia danych. W celu sprowadzenia zwłok z Niemiec do Polski powinno się wyrobić międzynarodowy akt zgonu, którego nie trzeba będzie później tłumaczyć na język polski.
 
Pogrzeb w Niemczech
Koszty usług pogrzebowych w Niemczech są wysokie i w związku z tym wielu obywateli Niemiec posiada specjalne polisy ubezpieczeniowe na pokrycie tych kosztów. Jeżeli rodzina decyduje sie na pochówek na terenie Niemiec wówczas firma pogrzebowa załatwia większość formalności i czynności. Ambasada i konsulat polski udzielają informacji prawnych i służą pomocą w uzyskaniu informacji ale nie mogą pokrywać kosztów samych pogrzebów. Po wyborze firmy pogrzebowej zadba ona o wszystkie szczegóły, odbierze ciało zmarłego, powiadomi odpowiednie władze, jeżeli rodzina tego nie zrobiła, dostarczy trumnę lub urnę, zorganizuje ceremonie pogrzebową, kwiaty, zajmie się również kwestiami prawnymi takimi jak sprawy spadkowe czy ubezpieczeniowe.
 
Balsamowanie ciała zmarłego przy przewozie zwłok z Niemiec do Polski jest obowiązkowe i dotychczas było przeprowadzane wyłącznie w szpitalach lecz obecnie do przeprowadzenia tej czynności są również uprawnione niektóre firmy pogrzebowe. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku, powszechne jest noszenie przez rodzinę żałoby po śmierci bliskiego. Cmentarze w Niemczech są trak jak w Polsce państwowe lub parafialne ale pojawiają się również cmentarze poszczególnych grup wyznaniowych np. muzułmańskie. Groby są dzierżawione na okres 20-30 lat i po tym okresie, jeżeli dzierżawa nie zostanie przedłużona szczątki są przenoszone do grobu wspólnego.
 
Kremacja w Niemczech
Kremacja zmarłego, tak jak w wielu innych europejskich krajach, jest coraz powszechniejsza, co spowodowane jest niższymi kosztami pogrzebu. Zgodnie z prawem prochy ludzkie nie mogą być trzymane w domu ani rozsypywane w miejscach publicznych. Prochy są chowane na cmentarzach, przeważnie w oddzielnych, przeznaczonych do chowania urn, miejscach. Kremacje przeprowadza się przeważnie w państwowych krematoriach choć liczba prywatnych krematoriów wciąż rośnie.
 
Sprowadzenie zwłok lub prochów zmarłego z Niemiec do Polski
W przypadku przewozu zwłok z Niemiec do Polski balsamowanie zmarłego jest obowiązkowe. Ze względu na wysokie koszty pogrzebów w Niemczech rodziny przeważnie decydują się na sprowadzenie zwłok czy prochów zmarłego z Niemiec do Polski i pochówek na polskim cmentarzu. Należy pamiętać, że zasiłek pogrzebowy w Polsce , w wysokości 4000 zł przysługuje, najblizszej rodzinie zmarłego, więc otrzymać go można nawet wówczas gdy zmarły w Niemczech polski obywatel nie był tam ubezpieczony. Niemieckie prawo daje uprawnienia do zajmowania sie szczątkami ludzkimi wyłącznie firmom pogrzebowym więc nawet po kremacji zwłok rodzina nie może samodzielnie odebrać urny z prochami i przewieźć ich do Polski. Wszystkimi formalnościami i czynnościami związanymi z przewozem zwłok i prochów zmarłych musi się zająć wyspecjalizowana firma pogrzebowa.
 
Sprowadzanie zwłok z Niemiec do Polski, odbywa się głównie drogą lądową, co spowodowane jest stosunkowo niewielką odległością a co za tym idzie mniejszymi kosztami transportu zwłok z Niemiec. Ze względów bezpieczeństwa spora część linii lotniczych nie daje możliwości przewozu zamkniętych trumien. Sprowadzenie zwłok czy prochów zmarłych z Niemiec do Polski drogą lotniczą jest oczywiście możliwy ale przeważnie trwa dłużej niż droga lądową i jest znacznie droższe.
 
Przewóz zwłok osób zmarłych z Niemiec do kraju organizują wyspecjalizowane firmy pogrzebowe takie jak eXitium. Załatwiają wszelkie formalności zarówno w kraju jak i w Niemczech oraz przeprowadzają wszystkie czynności związane z przewozem zwłok z Niemiec.
 
Eutanazja w Niemczech
Aktywna eutanazja jest prawnie zabroniona w Niemczech i jest traktowana jako przestępstwo. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku tzw. biernej eutanazji określanej czasem jako wspomagania samobójstwa. Władze niemieckie chcą wprowadzić jasne zapisy aby również te przypadki były jednoznacznie uznawane za przestępstwo.
 
Opinia publiczna w tej kwestii jest podzielona. Są głosy, że eutanazja powinna być dopuszczalna w niektórych przypadkach np. w przypadku choroby nieuleczalnej na wyraźne żądanie chorego. Niemieckie środowisko lekarskie jest zdecydowanie przeciwne biernej eutanazji co powoduje, że osoby zdecydowane w ten sposób zakończyć swoje życie często udają się do sąsiedniej Szwajcarii czy Holandii gdzie eutanazja jest dozwolona.