Transport zwłok lub prochów z Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii do Polski i formalności z tym związane

Tak jak w przypadku sprowadzania ciała zmarłego z innych krajów europejskich, eXitium załatwia wszystkie formalności związane z przewozem zmarłego oraz organizuje sam transport. Aby sprowadzić do kraju zwłoki z UK należy uzyskać pozytywną decyzję starosty lub prezydenta miasta w którym ma nastąpić w Polsce pochówek i zgodę Konsulatu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na przewóz zwłok lub prochów zmarłego z Anglii, Irlandii, Walii czy Szkocji do Polski.
Decyzja starosty lub prezydenta wydawana jest na wniosek złożony przez Exitium w imieniu rodziny zmarłego. Do wniosku należy dołączyć międzynarodowy akt zgonu lub przysięgłe tłumaczenie na język polski angielskiego aktu zgonu oraz zaświadczenie lekarskie lub kartę zgonu z której wynika, że śmierć nie nastąpiła na skutek choroby zakaźnej. W przypadku zgonu w wyniku choroby zakaźnej sprowadzenie zwłok do Polski jest przeważnie niemożliwe – w takim przypadku pozostaje pochowanie zmarłego w Anglii lub kremacja ciała w UK i sprowadzenie do kraju prochów zmarłego.
 
Wydział Konsularny Ambasady RP wydaje zgodę na sprowadzenie zwłok lub prochów zmarłego do Polski po przedłożeniu przez eXitium zgody starosty, międzynarodowego aktu zgonu death certificate lub tymczasowego aktu zgonu (interim death certificate), zaświadczenia lekarskiego, że śmierć nie była spowodowana choroba zakaźną, zaświadczenia międzynarodowego zakładu pogrzebowego eXitium, że zwłoki zostały złożone i dokładnie zalutowane w metalowym wkładzie a następnie umieszczone w drewnianej trumnie i że zostaną przetransportowane zgodnie z zasadami międzynarodowego przewozu zwłok. Opłata konsularna za wydanie tej zgody wynosi 43 GBP plus ewentualnie dodatkowe 6,5 GBP jeżeli zaświadczenie ma być przesłane za pośrednictwem poczty. W przypadku występowania o zgodę na sprowadzenie prochów z Anglii do polski dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z krematorium o kremacji zwłok (certificate of cremation) i zaświadczenie eXitium, że urna jest z metalu i nie zawiera nic poza prochami osoby zmarłej.
 
Do przewozu zwłok lub prochów zmarłego z Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii wymagana jest ponadto zgoda Urzędu Koronera (właśiwego dla miasta w którym nastąpił zgon) na wywóz zwłok z UK. Zgoda ta jest wydawana po przedstawieniu aktu zgonu i zaświadczenia lekarskiego o przyczynie śmierci.
 
Jeżeli śmierć nastąpiła w okolicznościach niejasnych, na ulicy, w wyniku wypadku lub przestępstwa, może być wszczęte postępowanie prokuratorskie i wówczas transport zwłok z Anglii do Polski może nastąpić dopiero po „zwolnieniu ciała” przez prokuratora.