Sprowadzenie zwłok z Anglii do Polski | FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z śmiercią, procedurami i organizacją pogrzebu lub przewozem zwłok z Anglii, Walii, Irlandii czy Szkocji.

Jak postępować gdy krewny umiera w Anglii w domu?
Zawsze należy wezwać lekarza rodzinnego zmarłego. Jeżeli śmierć była spodziewana i nastąpiła w nocy można poczekać z wezwaniem do godzin porannych, jeżeli natomiast była nagła, niespodziewana, nastąpiła w okolicznościach niejasnych należy wezwać lekarza bezzwłocznie. Jeżeli lekarz nie ma wątpliwości co do naturalnej przyczyny śmierci – znał pacjenta, spodziewał się jego śmierci, widział go w ciągu ostatnich 14 dni może wystawić zaświadczenie medyczne o naturalnej przyczynie śmierci Medical Certificate of Cause of Death. W tym przypadku można skontaktować się z wybraną Angielską firmą pogrzebową, która przewiezie ciało do swojej kostnicy. Jeżeli lekarz nie ma pewności co do naturalnej przyczyny zgonu , wystawi jedynie dokument potwierdzający zgon i zawiadomi koronera (w Anglii, Walii) lub prokuratora (Szkocja, Irlandia) który zleci przewiezienie zwłok do własnej kostnicy i później podejmie decyzję w sprawie sekcji zwłok i podejmie inne czynności zmierzające do ustalenia przyczyny śmierci.

Jak postępować gdy śmierć w UK nastąpi w szpitalu?
Jeśli zmarły był pacjentem szpitala, to lekarz przeważnie zna przyczynę śmierci i może wystawić kartę zgonu z podaniem przyczyny śmierci w której będzie stwierdzenie, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna lub dodatkowy dokument z takim stwierdzeniem (Freedom from Infection Certificate). Jeżeli przyczyna śmierci nie jest jednoznaczna, przeważnie podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Po wydaniu karty zgonu i potwierdzeniu, że przyczyna śmierci nie była choroba zakaźna ciało może być zabrane z kostnicy szpitalnej przez lokalną firmę pogrzebową organizującą pogrzeb w Anglii, Walii, Irlandii czy Szkocji. Jeżeli zwłoki mają być przewiezione z Anglii do Polski, rodzina zmarłego powinna o tym fakcie poinformować szpital. Zwłoki zostaną wówczas odebrane z szpitalnej chłodni, po załatwieniu niezbędnych zezwoleń, przez międzynarodową firmą pogrzebową zajmującą się sprowadzeniem zwłok lub prochów zmarłego z UK do Polski. Przy przewozie zwłok z Anglii do kraju rodzina zmarłego powinna unikać angażowania angielskiej firmy pogrzebowej bo ta naliczy sobie opłaty związane z transportem i przetrzymywaniem ciała w chłodni.

Co robić gdy lekarz odmawia wydania karty zgonu z podaniem naturalnej przyczyny śmierci?
Lekarz nie może wydać zaświadczenia o przyczynie śmierci jeżeli jej nie zna, śmierć była nienaturalna, niejasna, nagła i z nieznanych przyczyn, nastąpiła w więzieniu, w wyniku wypadku lub przestępstwa i w kilku innych określonych przez prawo sytuacjach. W takim przypadku przekazuje ciało koronerowi lub prokuratorowi (w zależności od regionu Wielkiej Brytanii), który następnie zleca sekcję zwłok lub w inny sposób ustala przyczynę śmierci i wydaje zaświadczenie o naturalnej przyczynie zgonu. Dopiero po zwolnieniu ciała przez koronera firma pogrzebowa może przewieźć zwłoki z kostnicy w Anglii do Polski. W zależności od miasta koroner może mieć kostnicę własną bądź korzystać z kostnicy szpitalnej.

Kim jest Angielski Koroner?
Urząd koronera czyli HM Coroner pochodzi z zamierzchłych czasów saskich i jego rola zmieniała się na przestrzeni wieków. Z założenia HM Coroner to osoba / urząd działający w imieniu Korony a obecnie rządu brytyjskiego w kwestiach prawnych związanych z skarbem państwa, katastrofami, prawami majątkowymi i innymi powiązanymi z śmiercią . Określenie Her Majesty Coroner oznacza Jej Królewskiej Mości Koroner. Aktualnie główne obowiązki angielskiego koronera to:

• badanie wszystkich nagłych i niespodziewanych zgonów,
• badanie wszystkich zgonów, które miały miejsce poza granicami Anglii, jeżeli ciało jest sprowadzane do UK,
• wydawanie zezwoleń na wywiezienie zwłok z Anglii i Walii za granicę,
• strzeżenie skarbu Korony Angielskiej.

HM Coroner jest przeważnie doświadczonym prawnikiem i / lub lekarzem. Czynności w imieniu koronera prowadzą często policjanci. Władze lokalne utrzymują biuro koronera i opłacają wszystkie jego koszty, ale koroner nie jest ich pracownikiem.
Pracownik koronera w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn śmierci prowadzi dochodzenie, zleca sekcję zwłok, przesłuchuje świadków, organizuje przewóz zwłok z miejsca śmierci do kostnicy i w końcu wydaje odpowiednie zaświadczenia. Do zadań koronera należy ustalenie i potwierdzenie tożsamości zmarłego, daty , miejsca i przyczyny zgonu.