Sprowadzanie zwłok i prochów zmarłych z Niemiec do Polski

Po uzyskaniu pełnomocnictwa rodziny zmarłego eXitium załatwia wszelkie formalności i czynności związane z przewozem zmarłego z Niemiec do Polski. Do transportu zwłok czy prochów zmarłego z Niemiec do Polski konieczne jest uzyskanie zaświadczenia - zgody na sprowadzenie zwłok z Niemiec wydanego przez jeden z polskich konsulatów – Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Konsulat Generalny RP w Kolonii, Hamburgu, Monachium, Frankfurcie nad Menem, Schwerinie, Weimarze, Lipsku, Lubece lub Bremie. Pozwolenie na transport zwłok z Niemiec do Polski wydane może być tylko firmie pogrzebowej posiadającej specjalistyczny samochód do międzynarodowego transportu zmarłych. Za wydanie zezwolenia na przewóz zwłok czy prochów zmarłego z Niemiec do Polski pobierana jest opłata konsularna w wysokości 54 €.
 
Aby uzyskać zgodę konsulatu na przewóz zwłok z Niemiec, eXitium zobowiązane jest przedstawić szereg dokumentów w oryginale:
- międzynarodowego aktu zgonu,
- zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub prochów z Niemiec do Polski wydanego przez Urząd Gminy lub Starostwo właściwego dla miejsca pochówku w kraju,
- zezwolenia na przewóz zwłok z Niemiec do Polski (Leichenpass) wydanego przez urząd gminy w której nastąpił zgon a w przypadku przewozu prochów zmarłego z Niemiec do Polski akt kremacji (Einäscherungsbescheinigung),
- Świadectwo lekarskie stwierdzające, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna (ärztliche Bescheinigung über die Todesursache), ponieważ w przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej transport zwłok z Niemiec do Polski nie jest możliwy.
 
Przy uzyskiwaniu pozwolenia na przewóz zwłok z Niemiec do Polski (Leichenpass) wymagane jest przedstawienie stosownych upoważnień od rodziny w języku niemieckim oraz złożenie oświadczenia przez eXitium o przestrzeganiu międzynarodowych przepisów sanitarnych dotyczacych międzynarodowego przewozu zwłok (Bescheinigung über die ordnungsgemässe Einsargung).
 
Przy przewozie zwłok z Niemiec przez inne kraje tranzytowe dodatkowo wymagana jest zgoda na transport zmarłego przez wszystki kraje tranzytowe (wydawane przez stosowne konsulaty polskie).
 
Sprowadzenie zmarłego z Niemiec do Polski może nastąpić jedynie w specjalnej trumnie posiadającej metalowy, hermetyczny wkład, który następnie musi być umieszczony w właściwej trumnie drewnianej. Po sprowadzeniu zwłok z Niemiec do Polski trumny nie można otwierać.