Transport zwłok z Niemiec do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech. Zaświadczenia od Konsula w imieniu rodziny zmarłego uzyskuje Exitium, które załatwia również inne Transport zwłok z Niemiec do Polski. W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech. Zaświadczenia od Konsula w imieniu rodziny zmarłego uzyskuje Exitium, które załatwia również inne zaświadczenia i pozwolenia. Opłata konsularna za wydanie powyższego pozwolenia wynosi 54 Euro i ujęte jest w kosztach przewozu zwłok z Niemiec ustalonych z rodzina zmarłego.
 
Pozostałe dokumenty, które również uzyskuje Exitium po udzieleniu przez rodzinę zmarłego pełnomocnictwa, wymagane do sprowadzenia zwłok z Niemiec to:
 
- Zezwolenie starosty lub prezydenta miasta w którym ma nastąpić pochówek, właściwego dla miejsca pochówku. To zaświadczenie wydawane jest przez starostę lub prezydenta miasta w porozumieniu z inspektorem sanitarnym.
- Zaświadczenie administracji cmentarza (parafialnego lub komunalnego) o nabyciu miejsca na cmentarzu i zgodzie na pochówek na tym cmentarzu.
- Akt zgonu względnie międzynarodowy akt zgonu przetłumaczony na język Polski.
- Zezwolenie z niemieckiego urzędu na przewiezienie zwłok  tzw. Leichenpass. W przypadku kremacji zwłok w Niemczech zamiast pozwolenia na przewiezienie zwłok do innego kraju należy uzyskać akt kremacji - Einäscherungsbescheinigung, który powinien zawierać podstawowe informacje o zmarłym: dane personalne zmarłego, przyczynę zgonu oraz dane dotyczące miejsca i czasu kremacji.
- Świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu - ärztliche Bescheinigung über die Todesursache jednoznacznie stwierdzające, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna.