Sprowadzanie zwłok z Holandii do Polski

Transport zwłok lub prochów zmarłych z Danii czy Holandii do Polski wymaga uzyskania szeregu dokumentów, zaświadczeń i zezwoleń. Wszystkie formalności i czynności związane z sprowadzeniem zwłok z Holandii, po otrzymaniu od rodziny zmarłego upoważnienia, załatwia eXitium. Dokumenty które należy uzyskać to:
 
- międzynarodowy akt zgonu - UITTREKSEL UIT DE OVERLIJDENSATE,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające że przyczyna śmierci nie była choroba zakaźna - MEDISCHE VERKLARING,
- tłumaczenie powyższych dokumentów na język Polski,
- zezwolenie wydane przez starostę lub prezydent miasta w którym nastąpi pochówek w Polsce na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski,
- zgoda Konsula na przewiezienie zwłok bądź prochów z Holandii do Polski,
- zezwolenie niderlandzkiego urzędu gminy, właściwego dla miejsca zgonu, na wywiezienie zwłok z Holandii do Polski - LAISSER-PASSER VOOR LIJKEN lub LIJKEN-PASS
- dokument stwierdzający zamknięcie zwłok zmarłego w metalowej trumnie - GENEESKUNDIGE VERKLARING.
 
Do transportu zwłok z Holandii do Polski uprawnione są wyłącznie wyspecjalizowane firmy pogrzebowe, posiadające uprawnienia i karawany pogrzebowe spełniające wymogi międzynarodowego przewozu zwłok i prochów.
 
W przypadku transportu prochów z Holandii do Polski wymagany jest dodatkowy dokument - zaświadczenie krematorium o spopieleniu zwłok ludzkich i złożeniu prochów do urny - CREMATIE VERKLARING.
 
Wydanie przez polski Konsulat w Hadze zezwolenia na przewiezienie zwłok lub prochów pobierana jest opłata w wysokości 54 euro.