SPROWADZENIE ZWŁOK LUB PROCHÓW ZMARŁYCH Z WŁOCH DO POLSKI

Wszelkie formalności i czynności związane ze sprowadzeniem zwłok lub prochów osób zmarłych we Włoszech do Polski przejmuje eXitium.pl Jedyne czego potrzebujemy to pełnomocnictwo od rodziny.

Aby sprowadzić zwłoki lub prochy osób zmarłych we Włoszech do Polski wymagana jest decyzja – zgoda na sprowadzenie zwłok lub prochów , którą wydaje starosta lub prezydent polskiego miasta w którym planowany jest pochówek prochów lub ciała oraz dokument zezwalający na przewóz zwłok lub prochów z Włoch do Polski wydany przez polski Konsulat w Rzymie. Oba powyższe dokumenty w imieniu rodziny uzyskuje eXitium.

eXitium uzyskuje od Starosty lub Prezydenta decyzję, zgodę na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju, na wniosek rodziny zmarłego. Starosta lub prezydent właściwy dla miejsca pochówku wydaje decyzję po otrzymaniu wniosku, przetłumaczonego na język polski międzynarodowego aktu zgonu i zaświadczenia że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna. Po wydaniu pozytywnej decyzji jest ona przez eXitium przekazywana do Wydziału Konsularnego Ambasady RP we Włoszech.

Po otrzymaniu od Starosty lub Prezydenta zgody na sprowadzenie zwłok lub prochów z Włoch do Polski oraz międzynarodowego aktu zgonu, zaświadczenia lekarskiego, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych i nie był spowodowany chorobą zakaźną, oraz zaświadczenia zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem zmarłego do Polski, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została hermetycznie zalutowana w obecności lekarza i włożona do drewnianej trumny.

W przypadku sprowadzania z Włoch do Polski prochów zmarłego, konsulat wymaga przedstawienia międzynarodowego aktu zgonu, zaświadczenia z zakładu pogrzebowego o kremacji zwłok, zaświadczenia zakładu pogrzebowego zajmującego się sprowadzaniem prochów z Włoch do Polski , że urna jest z metalu i zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej.

Opłata konsularna za wydanie zgody na przewóz zwłok lub prochów z Włoch do Polski wynosi 50 €. Opłatę konsularną wnosi sie gotówką w kasie konsulatu.

Międzynarodowa firma pogrzebowa musi ponadto uzyskać zgodę lokalnego urzędu włoskiego na wywóz zwłok lub prochów z Włoch do Polski. Przewóz zwłok z Włoch do Polski możliwy jest wyłącznie specjalistycznym karawanem pogrzebowym.

Wszelkie dokumenty wymagane do sprowadzenia zwłok lub prochów zmarłego z Włoch do Polski oraz tłumaczenie tych dokumentów uzyskuje eXitium.