Sprowadzanie zwłok z Niemiec


Śmierć bliskiej osoby to zawsze bardzo trudne przeżycie dla rodziny i przyjaciół niezależnie od tego, gdzie nastąpiła. W przypadku gdy śmierć miała miejsce poza granicą Polski, np. na terenie Niemiec, tragedia z tym związana jest jeszcze bardziej traumatyczna bo rodzina nie wie jak postępować i dodatkowo musi się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi ze sprowadzeniem zmarłego z Niemiec do Polski. W tych trudnych chwilach eXitium służy pomocą i doradztwem. Po udzieleniu pełnomocnictwa przejmiemy od Państwa wszelkie obowiązki formalne – załatwimy pozwolenie na sprowadzenie zwłok z Niemiec z gminy w której ma nastąpić pochówek, pozwolenie z niemieckiej gminy oraz zgodę polskiego konsulatu na przewóz zwłok z Niemiec do kraju. Załatwimy wszystkie formalności i czynności związane z transportem. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na nasze usługi wystarczy, że podacie nam adres mailowy na który będziemy mogli wysłać formularz. Po jego odesłaniu wypełnimy wszystkie niezbędne dokumenty, umowę dla państwa i wszystko odeślemy mailem. Nie ma konieczności bezpośredniego spotkania – wszystkie dokumenty przekazujemy mailem i w ciągu 5-7 dni sprowadzimy zwłoki lub prochy zmarłego z Niemiec do Polski i trumnę z ciałem oraz kompletem dokumentów przekażemy do wskazanego przez Państwa lokalnego zakładu pogrzebowego, który później zajmie się pochówkiem. Zlecając eXitium sprowadzenie zmarłego z Niemiec do Polski, należy nam podać między innymi imię i nazwisko osoby zmarłej, datę i miejsce urodzenia, numer dowodu tożsamości, ostatnie znane miejsce zamieszkania oraz datę, miejsce i okoliczności związane ze śmiercią. Będziemy również potrzebować dane osoby z najbliższej rodziny zmarłego, uprawnionej zgodnie z polskim prawem do organizacji pochówku, która udzieli nam pełnomocnictwa do działania w imieniu rodziny. Ważna jest dla nas również informacji, czy na miejscu, w Niemcze, jest ktoś z rodziny lub znajomych zmarłego, kto będzie mógł np. zidentyfikować zmarłego, wyrobić akt zgonu czy uzyskać świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu. W przypadku gdy nie macie Państwo krewnych lub znajomych w Niemczech, nie ma potrzeby aby rodzina zmarłego jechała do Niemiec. W imieniu rodziny możemy uzyskać wszystkie dokumenty w szpitalu, na policji i w urzędach. W przypadku śmierci obywatela polskiego na terenie Niemiec przeważnie policja powiadamia polski konsulat, który następnie poprzez polskie urzędy ustala kontakt do najbliższych członków rodziny i rodzina dowiaduje się od tej tragedii od urzędnika z starostwa. W zawiadomieniu z konsulatu przeważnie znajdują się podstawowe dane dotyczące okoliczności i przyczyny śmierci oraz kontakt do osoby zajmującej się daną sprawą. Prosimy o przekazanie nam tych informacji co znacząco przyspieszy załatwianie formalności związanych ze sprowadzaniem zwłok z Niemiec.