Sprowadzenie zwłok z Niemiec do Polski

Zgon obywatela polskiego mieszkającego na terenie Niemiec
W przypadku śmierci Polaka mieszkającego w Niemczech, niemieckie władze w pierwszej kolejności starają się ustalić czy zmarły miał na terenie Niemiec rodzinę lub jakichś znajomych i jeśli tak jest powiadamia ich o śmierci i udziela wsparcia. Dopiero jeżeli niemiecka policja nie odnajdzie żadnej rodziny lub przyjaciół zmarłego na terenie Niemiec, powiadamia o zgonie polski konsulat, któremu przekazuje wszystkie niezbędne informacje. Jeśli zmarłego najbliżsi krewni życie w Stanach Zjednoczonych i nie ma żadnych krewnych lub znajomych w Niemczech, którzy zgadzają się powiadomić najbliżsi krewni, władze niemieckie skontaktuje się z konsulatem i przejść wzdłuż wszystkich istotnych informacji. Konsulat, za pośrednictwem polskich urzędów, kontaktuje sie z najbliższą rodziną zmarłego, informuje o miejscu, okolicznościach i przyczynie śmierci oraz podaje podstawowe informacje związane ze sprowadzeniem zwłok lub prochów zmarłego z Niemiec do Polski.

Śmierć Polaka na terenie Niemiec podczas podróży
Jeśli zmarły obywatel polski podróżował sam, i nie ma osoby bliskiej która mogłaby zająć się organizacją przewozu zwłok z Niemiec, polski konsulat zobowiązany jest do zebrania wszystkich informacji dotyczących okoliczności śmierci i do przekazania ich członkom rodziny w Polsce. Konsulat zabezpieczy również ewentualne dobra materialne zmarłego do czasu przyjazdu najbliższych zmarłego. Jeżeli zmarły podróżował z krewnym lub przyjacielem, konsulat będzie służyć pomocą i poinformuje jakie formalności należy załatwić i czynności podjąć aby szybko sprowadzić zwłoki z Niemiec do kraju. Przewóz zwłok z Niemiec wymaga zaangażowanie specjalistycznej firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok więc najlepiej nawiązać kontakt z taką właśnie firmą i powierzyć jej załatwienie wszystkich formalności i czynności związanych z sprowadzeniem zwłok z Niemiec.

Pogrzeb w Niemczech
W tych trudnych chwilach, należy niestety podjąć niezbędne kroki związane z pochówkiem lub przewozem zwłok z Niemiec do Polski. Niemieckie prawo wymaga pochowania zwłok lub dokonania ich kremacji w ciągu 96 godzin. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy szczątki mają być transportowane poza granice Niemiec. Niezwłocznie po śmierci, należy powiadomić szpital, że zwłoki będą wywożone z Niemiec, dzięki czemu unikniecie Państwo przekazania zwłok do prywatnego, niemieckiego zakładu pogrzebowego co może wiązać się ze znacznymi kosztami. W przypadku decyzji o pogrzebie lub kremacji w Niemczech należy nawiązać kontakt z wybranym zakładem pogrzebowym i na początku uzyskać kosztorys wszystkich czynności. Po kremacji na terenie Niemiec rodzina może przewieźć prochy zmarłego we własnym zakresie bez angażowania firmy zajmującej się międzynarodowym przewozem zwłok. Usługi pogrzebowe, w tym kremacja na terenie Niemiec, są znacznie droższe niż w Polsce. Jeżeli wolą rodziny jest kremacja zwłok, można przewieźć zwłoki z Niemiec do Polski i dokonać kremacji w Polsce.

Sprowadzanie zwłok z Niemiec do Polski
Przewiezienie zwłok lub prochów zmarłego z Niemiec i organizacja pogrzebu w kraju jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż pochówek na terenie Niemiec. Międzynarodowy transport zwłok wymaga oczywiście uzyskania szeregu dokumentów i pozwoleń oraz transportu z specjalnej trumnie drewnianej z metalowym wkładem. Trumna musi być hermetycznie zamknięta i nie może być otwierana po przewiezieniu zwłok z Niemiec do Polski. Całkowity koszt uzyskania wymaganych dokumentów, przygotowania zmarłego i transportu zwłok z Niemiec uzależniony jest od miejsca z którego i do którego będzie przewożone ciało zmarłego i waha się od 4900 do 6300 zł. Dodatkowe koszty mogą być związane z wyborem droższej trumny i ewentualnie organizacja kremacji w Polsce.