oferta

Sprowadzanie zwłok i prochów zmarłych z Włoch do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok lub prochów osób zmarłych z Włoch do Polski, poza kosztami samego transportu, trzeba uwzględnić koszty uzyskania dokumentacji we Włoszech. Z naszego doświadczenia wynika, że bez przedstawicielstwa lokalnej włoskiej firmy pogrzebowej, uzyskanie w rozsądnym czasie tak podstawowych dokumentów jak międzynarodowy akt zgonu, zaświadczenie lekarskie czy dokumentu włoskiej gminy zezwalającego na wywóz zwłok czy prochów z Włoch jest praktycznie niemożliwe.

Transport zwłok z Niemiec do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech. Zaświadczenia od Konsula w imieniu rodziny zmarłego uzyskuje Exitium, które załatwia również inne Transport zwłok z Niemiec do Polski. W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech.

Exitium | Transport zwłok z zagranicy

Jesteśmy profesjonalną firmą z wieloletnim doświadczeniem w sprowadzaniu zmarłych do Polski i transporcie zwłok osób zmarłych w Polsce do kraju pochodzenia. Po otrzymaniu upoważnienia do działania w Państwa imieniu załatwiamy wszelkie formalności związane z krajowym i międzynarodowym transportem zmarłych, w tym między innymi: