sprowadzenie zmarłych z Włoch

Sprowadzanie zwłok i prochów zmarłych z Włoch do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok lub prochów osób zmarłych z Włoch do Polski, poza kosztami samego transportu, trzeba uwzględnić koszty uzyskania dokumentacji we Włoszech. Z naszego doświadczenia wynika, że bez przedstawicielstwa lokalnej włoskiej firmy pogrzebowej, uzyskanie w rozsądnym czasie tak podstawowych dokumentów jak międzynarodowy akt zgonu, zaświadczenie lekarskie czy dokumentu włoskiej gminy zezwalającego na wywóz zwłok czy prochów z Włoch jest praktycznie niemożliwe.