przewóz zmarłych

Transport zwłok z Niemiec do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech. Zaświadczenia od Konsula w imieniu rodziny zmarłego uzyskuje Exitium, które załatwia również inne Transport zwłok z Niemiec do Polski. W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech.