transport zwłok

Transport zwłok z Niemiec do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech. Zaświadczenia od Konsula w imieniu rodziny zmarłego uzyskuje Exitium, które załatwia również inne Transport zwłok z Niemiec do Polski. W przypadku sprowadzania zwłok z Niemiec, tak jak w przypadku przewozu zmarłych z innych krajów Europy do Polski, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na przewóz zwłok z polskiego urzędu konsularnego w Niemczech.

Exitium | Transport zwłok z zagranicy

Jesteśmy profesjonalną firmą z wieloletnim doświadczeniem w sprowadzaniu zmarłych do Polski i transporcie zwłok osób zmarłych w Polsce do kraju pochodzenia. Po otrzymaniu upoważnienia do działania w Państwa imieniu załatwiamy wszelkie formalności związane z krajowym i międzynarodowym transportem zmarłych, w tym między innymi: