Exitium | Cennik sprowadzenia zwłok z zagranicy

Koszt sprowadzenia zwłok lub prochów osoby zmarłej z zagranicy uzależniony jest od kosztów transportu, czyli odległości pomiędzy miejscowościami w której i do której transportujemy zwłoki i od dodatkowych opłat konsularnych, administracyjnych kosztów firmy pogrzebowej w kraju w którym nastąpiła śmierć. Aby uzyskać dokładna wycenę międzynarodowego transportu zmarłych prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i podanie szczegółowych informacji z i do jakiego kraju i miejscowości będą transportowane zwłok. poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty transportu z poszczególnych krajów.
 

• transport zwłok z Anglii do Polski i z Polski do Anglii od 8 900 PLN
• transport zwłok z Belgii do Polski i z Polski do Belgii od 6 700 PLN
• transport zwłok z Holandii do Polski i z Polski do Holandii od 6 900 PLN
• transport zwłok z Niemiec do Polski i z Polski do Niemiec od 5 900 PLN
• transport zwłok z Norwegii do Polski i z Polski do Norwegii od 10 900 PLN
• transport zwłok z Szwecji do Polski i z Polski do Szwecji od 10 000 PLN
• transport zwłok z Włoch do Polski i z Polski do Włoch od 12 900 PLN

 
Podane ceny zawierają: koszt uzyskania zezwoleń w urzędach polskich, zdobycie dokumentów w urzędach zagranicznych, tłumaczenie aktu zgonu i pozostałych dokumentów, odprawę celną i sanitarną, odprawą konsularną w polskiej placówce dyplomatycznej, transport wyspecjalizowanym karawanem, trumnę z wkładem metalowym, przygotownie i zabezpieczenie zwłok przed transportem.
 
Podane ceny nie zawierają: opłat administracyjnych w kraju w którym nastapiła śmierć (jeżeli takie wystepują), opłat tranzytowych, opłat w zagranicznej firmie pogrzebowej, wszelkiego rodzaju opłat za pobyt zmarłego w szpitalu lub innej placówce jeżeli zmarły nie był ubezpieczony i takie koszty wystąpią, dodatkowych czyności i akcesoriów pogrzebowych zleconych przez rodzinę.