Sprowadzanie zwłok i prochów zmarłych z Włoch do Polski

W przypadku sprowadzania zwłok lub prochów osób zmarłych z Włoch do Polski, poza kosztami samego transportu, trzeba uwzględnić koszty uzyskania dokumentacji we Włoszech. Z naszego doświadczenia wynika, że bez przedstawicielstwa lokalnej włoskiej firmy pogrzebowej, uzyskanie w rozsądnym czasie tak podstawowych dokumentów jak międzynarodowy akt zgonu, zaświadczenie lekarskie czy dokumentu włoskiej gminy zezwalającego na wywóz zwłok czy prochów z Włoch jest praktycznie niemożliwe. Exitium współpracuje na terenie Włoch z kilkoma, sprawdzonymi firmami pogrzebowymi dzięki czemu możemy szybko i profesjonalne uzyskać wszelkie wymagane dokumenty.
 
W przypadku transportu zwłok z Włoch wymagane są specjalne trumny spełniające lokalne wymogi. Trumny te muszą mieć włoskie certyfikaty, spełniać bardzo szczegółowe wymogi dotyczące chociażby liczby śrub, filtrów czy zasad zamykania trumny w obecności policjanta. Trumny włoskie są droższe od trumien wymaganych w większości innych europejskich krajów. W cenie sprowadzenia zwłok z Włoch do Polski eXitium uwzględnia koszt włoskiej trumny, posiadającej wszelkie wymagane certyfikaty i spełniającej rygorystyczne wymogi.
 
Sprowadzenie zwłok czy prochów z Włoch do Polski, poza spełnieniem powyższych specyficznych warunków, tak jak w przypadku innych państw wymaga uzyskania zgody starosty lub prezydenta na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski celem pochowania na cmentarzu w danej miejscowości i zezwolenia Konsulatu w Rzymie na wywóz zwłok czy prochów z Włoch. Wszystkie powyższe dokumenty tak jak i inne – międzynarodowy akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o naturalnej przyczynie zgonu, dokument włoskiej firmy zezwalający na wywiezienie zwłok czy prochów z Włoch i dokument poświadczający prawidłowe zamknięcie trumny załatwia eXitium.
 
W przypadku decyzji rodziny o sprowadzeniu z Włoch do Polski prochów osoby zmarłej eXitium dokonuje dodatkowo kremacji na terenie Włoch i dostarcza do Polski urnę z prochami osoby zmarłej.
 
Czynności związane ze sprowadzeniem zwłok czy prochów z Włoch do Polski nie wymagają obecności rodziny zmarłego we Włoszech.