Transport zwłok lub prochów zmarłego z Włoch do Polski | eXitium

eXitium oferuje profesjonalną pomoc w sprowadzeniu zwłok lub prochów zmarłego z Włoch do Polski w przypadku śmierci obywatela polskiego we Włoszech. Zajmujemy się załatwieniem wszystkich formalności w urzędach i instytucjach Polskich i Włoskich.

W celu sprowadzenia zwłok czy prochów z Włoch kontaktujemy się z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie lub Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie.
Zezwolenie, wydawane przez konsulat, na przewóz zwłok czy prochów zmarłego z Włoch do kraju jest dokumentem niezbędnym do przewozu zmarłego z Włoch do Polski. Konsulat Polski w Rzymie wydaje zezwolenie na transport zwłok wyłącznie firmom pogrzebowym posiadającym specjalistyczne karawany pogrzebowe spełniające wymogi międzynarodowego przewozu zmarłych. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub prochów z Włoch do kraju wydawane jest na podstawie oryginałów dokumentów, potwierdzającej zgodę władz włoskich na wywóz zwłok czy prochów z Włoch oraz władz polskich na sprowadzenie zmarłego do Polski, przedstawionych przez eXitium. Transport zwłok z Włoch do Polski nie wymaga obecnie pieczętowania trumien przez konsulat, w dalszym ciągu wymagane są specjalistyczne trumny spełniające włoskie wymogi dotyczące przewozu zwłok.

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub prochów zmarłego i ich pochowanie cmentarzu w Polsce wydawane jest przez Prezydenta Urzędu Miasta lub Starostę Powiatu w którym nastąpi pochówek w kraju. Zezwolenie jest wydawane na wniosek eXitium składany w imieniu rodziny zmarłego. Po uzyskaniu zgody na przewóz zmarłego z Włoch do Polski jest ona przesyłana do odpowiedniego Konsulatu Polskiego we Włoszech.

Dokumenty włoskie wymagane do przewozu zwłok lub prochów zmarłego z Włoch do Polski to: oryginał międzynarodowego aktu zgonu wydanego przez włoski Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu wykluczające chorobę zakaźną ponieważ w przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, sprowadzenie zwłok do kraju jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu dodatkowych zezwoleń, zaświadczenie włoskiego odpowiednika naszego Sanepidu, potwierdzające, że ciało zmarłego zostało zamknięte w hermetycznej, metalowej skrzyni wyłożonej warstwą substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a w przypadku kremacji - świadectwa kremacji, zezwolenie Urzędu Miasta lub Gminy w której nastąpił zgon na wywóz zwłok lub urny z prochami zmarłego z Włoch do Polski (passaporto mortuario). Jeśli zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych, wydanie zezwolenia na sprowadzenie zmarłego z Włoch musi być poprzedzone tzw. zwolnieniem zwłok przez prokuratora.

Transport zwłok z Włoch do Polski może być realizowany wyłącznie przez koncesjonowaną firmę pogrzebową zajmującą się międzynarodowym transportem zmarłych i posiadającą flotę specjalistycznych karawanów pogrzebowych. Wszelkie opłaty związane z przewozem zwłok lub prochówzmarłych z Włoch do Polski ponosi rodzina zmarłego.
Koszt przewozu zwłok z Włoch do Polski przez eXitium uzależniony jest od regionu Włoch z którego będą sprowadzane zwłoki i wynosi od 7 900 do 9 900 zł.